Телефон: +359 87 991 4003
Магазин: +359 88 977 1922
shop@fcpirin.com

Община Благоевград - FC Pirin Blagoevgrad - Official website

Благоевград

Благоевград е красив град в Югозападна България, административен център на Благоевград и благоевградска област. Това е най-населената община в област Благоевград (над 70 000 жители) и е силно урбанизирана – 91% от всички хора живеят в града.

Общината има много благоприятно местоположение – много лесно е да стигнете до всяка част на страната. Друго предимство е природата – през града минава живописната река Благоевградска Бистрица в полите на Рила.

Основните силни страни на областта са богатите минерални ресурси, добре развит туристически сектор, значително водоснабдяване и горски масиви, голям потенциал за използване на алтернативни източници на енергия.

Община Благоевград има за цел да увеличи заетостта и да улесни икономическия растеж, да разшири отрасъла и да подобри бизнес климата. Набляга се и на начините за привличане на инвестиции в областта на туризма и иновациите, както и за засилване на сътрудничеството с граничните държави на България.