Уважаеми приятели, ФК Пирин учтиво ви моли да спазвате следните правила за посещение на стадион “Христо Ботев”:

НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ СЕ ЗАБРАНЯВА ВНАСЯНЕТО НА:

• Оръжие и предмети, които могат да се използват като оръжие;

• Спрейове със защитен газ, с разяждащи или с оцветяващи вещества;

• Всякакъв вид бутилки, включително пластмасови над 500 мл, или предмети, произведени от чуплив или от особено твърд материал;

• Обемисти предмети като стълби, сандъци, куфари, столове и други;

• Сигнални ракети, светещи тела или пиротехнически изделия;

• Знамена и плакати с дръжки по-дълги от 1 м и с диаметър по-голям от 1 см, с изключение на олекотени ПВЦ-тръби с размер до 2,5 см;

• Механично задвижвани предмети и съоръжения, които предизвикват шум;

• Алкохолни напитки, наркотични или други упойващи вещества;

• Животни;

НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ СЕ ЗАБРАНЯВА:

• Преодоляването на конструкции, съоръжения или преградни приспособления, намиращи се в спортния обект или в спортната зона;

• Влизането в места, забранени за посетители;

• Паленето на огън, запалването и изстрелването на сигнални ракети;

• Писането, облепянето или рисуването по спортните обекти и конструкции или по сградите и пътищата, които водят към тях;

• Употребата на алкохолни напитки, наркотични или други упойващи вещества;

• Замърсяването на спортната зона;

• Маскиране, което затруднява тяхното разпознаване;

• При установяване на нарушения лицата се отстраняват от територията на спортната зона;

НА ТЕРИТОРИЯТА НА СПОРТНАТА ЗОНА НЕ СЕ ДОПУСКАТ:

• Лица, които отказват да бъдат проверени;

• Лица, в които се открият предмети, чието внасяне на територията на спортната зона е забранено;

• Лица в нетрезво състояние или под въздействие на наркотични или други упойващи вещества;

• Малолетни лица без пълнолетен придружител;

• Лица с наложена принудителна административна мярка забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и в чужбина;

• Когато при проверката се открият оръжия, взривни вещества или други общоопасни средства, или наркотични вещества, или други упойващи вещества, се вземат мерки по реда, установен в съответния нормативен акт.