Уважаеми привърженици на Пирин,

Съгласно изискванията на БФС за лицензиране на клуба за сезон 2022/2023 г. публикуваме Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г., Доклад на независимия регистриран одитор “Явор Атанасов” и формуляр Fin 01, съдържащ информация за общата сума изплатена през 2021 г. на агенти/посредници.

С описаните документи може да се запознаете по-долу:

Годишен финансов отчет и доклад на независим одитор тук

Формуляр Fin 01 тук