+359 87 991 4003
Магазин телефон: +359 88 691 3300

Partner Archives - FC Pirin Blagoevgrad - Official website

Община Благоевград

Благоевград

Благоевград е красив град в Югозападна България, административен център на Благоевград и благоевградска област. Това е най-населената община в област Благоевград (над 70 000 жители) и е силно урбанизирана – 91% от всички хора живеят в града.

Общината има много благоприятно местоположение – много лесно е да стигнете до всяка част на страната. Друго предимство е природата – през града минава живописната река Благоевградска Бистрица в полите на Рила.

Основните силни страни на областта са богатите минерални ресурси, добре развит туристически сектор, значително водоснабдяване и горски масиви, голям потенциал за използване на алтернативни източници на енергия.

Община Благоевград има за цел да увеличи заетостта и да улесни икономическия растеж, да разшири отрасъла и да подобри бизнес климата. Набляга се и на начините за привличане на инвестиции в областта на туризма и иновациите, както и за засилване на сътрудничеството с граничните държави на България.

Admiral Software

Admiral Software е опитна ИТ компания, която създава уеб решения с всякаква сложност. Въз основа на дългогодишния опит в разработването на уебсайта и сътрудничеството с клиенти по целия свят, компанията всеки път предоставя на клиентите качествено разработване на уеб продукти.

Украинският екип от WEB специалисти успешно се представя на пазара на ИТ услуги от 2010 г. Сега те са известни с безценен практически опит, разработване на собствени уникални процедури, широко международно сътрудничество, квалифициран екип от експерти, стартирали над 130 проекта.

Admiral Software е амбициозна и трудолюбива компания, която е мотивирана от непрекъснато подобрение. Основният принцип на работата е да се осигурят най-ефективните решения, които да отговарят на изискванията на клиентите и да отговарят на техните бизнес очаквания.

Ето защо, ако сте щастлив собственик на бизнес идея – станете на борда и се ангажирайте в смислено сътрудничество с Admiral Software.

Boston Unisoft Technologies

Boston Unisoft Technologies предоставя разработка на софтуер за цял цикъл и ИТ услуги за поддръжка. Компанията е специализирана в дизайн, уеб разработка, разработка на мобилни приложения, разработка на индустриален софтуер и ИТ поддръжка.

Екипът от IT специалисти със силен опит в fintech индустрията има повече от 8 години корпоративен опит, възползва се от гладък работен процес и прилага индивидуален подход при всеки нов проект. Екипът на създателите предлага най-добрата техническа инфраструктура, която задвижва успешния бизнес.

Boston Unisoft Technologies е експерт в проектирането и разработването на технически решения за корпорации и частни инвеститори, така че, ако имате нужда от помощ в областта на информационните технологии – компанията ще подкрепи следващия ви успешен проект.

Sticky Post

Emirates Wealth

Emirates Wealth EAD е инвестиционен посредник, лицензиран от Комисията за финансов надзор в България. Компанията има лиценз № RG-03-0220 и присъства в регистъра на КФН на инвестиционни посредници.

Emirates Wealth е най-силният и най-надежден партньор в предоставянето на представителство на фондове, промоция на фондове и услуги по разпределение на фондове за ПКИПЦК фондове, Алтернативни инвестиционни фондове (AIF), Квалифицирани инвестиционни фондове (QIF), Имотни фондове, Фондове за инвестиции в недвижими имоти (REITs), Частни фондове и хедж фондове.

Дейността на Emirates Wealth EAD попада в приложното поле на Директива 2014/65 / ЕО – MiFID II (Директива за пазарите на финансови инструменти), закон на Европейския съюз, който осигурява хармонизиран регламент за инвестиционните услуги в държавите-членки на ЕС. Основните цели на директивата са да засили конкуренцията и да подобри защитата на потребителите в инвестиционните услуги.

Дружеството има право да сключва сделки с всички видове финансови инструменти от името на клиенти; да получава и предава поръчки за транзакции с финансови инструменти, да предоставя инвестиционни съвети, управление на портфейли и да предлага редица спомагателни услуги (услуги за попечителство, съвети относно капиталовата структура, индустриалната стратегия, инвестиционните проучвания, финансовите анализи и др.).

Ако имате нужда от широк портал към дребно и квалифицирани инвеститори в ОАЕ, GCC, MEASA региони и към глобалните пазари – Emirates Wealth е партньорът, на когото можете да разчитате.